Tatacara Pelaksanaan Program Transformasi Latihan Eimas Norma Baru Secara Maya Tahun 2021
07/01/2021
NOTIS PENGUMUMAN
TATACARA PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSFORMASI LATIHAN EiMAS NORMA BARU
SECARA MAYA TAHUN 2021

Sebelum Latihan
1. Pengumuman setiap Latihan akan dibuat melalui emel dan SLB bersama-sama dengan borang pendaftaran Latihan dipautan Google Form.

2. Peserta perlu mendapatkan ...

© 2021 Sistem Latihan EiMAS.